Spring til indhold

70 centimeter grund tak

Det var et lidt overraskende besøg, vi fik for nogle uger siden af en mand, der fortalte, at han var interesseret i at købe den ubebyggede grund, der er nabo til vores. Han havde bare det problem, at hvis han skulle bygge sit drømmehus på grunden, manglede der godt og vel en halv meter i bredde på grunden, hvis afstanden til skel skulle overholdes. Derfor var hans ærinde, at han gerne ville købe en strimmel på cirka 70 centimeter af vores grund.

Det kunne vi egentlig ikke have noget imod, for vores grund er mere end rigeligt stor til min lyst til havearbejde, så jeg sagde til ham, at hvis han ville stå for de udgifter til landmåler og så videre, der følger med den slags, så kunne han få sin strimmel mod at give en god middag.

Han var meget begejstret for vores reaktion, og han fortalte, at han af kommunen havde fået at vide, at der blot skulle gennemføres en autoriseret opmåling af grund for både vores og hans egen grund, hvorefter vi i helt privat regi kunne ordne handelen.

Der gik heller ikke mere end nogle få dage, før vi fik besøg af en medarbejder hos byens eneste landinspektør, og han ville blot have bekræftet, at det var rigtigt, at vi var villige til at sælge den smalle strimmel jord til vores kommende nabo. Da vi havde sagt ja til det, gik han i gang med sin opmåling, og efter kort tid satte han nye skelpæle, hvorefter den sag var i orden.