Spring til indhold

International samhandel og translation

I takt med, at samhandelen mellem en del danske firmaer og firmaer i det fremadbrusende Kina er steget voldsomt, har vi på det oversætterbureau, hvor jeg arbejder, fået en del nye opgaver. Det skyldes, at nogle af de mindre virksomheder i Kina ganske enkelt ikke er i stand til at kommunikere skriftligt på engelsk, og selv om det lyder nærmest hovedløst, sender de ofte breve med kinesiske skrifttegn til deres danske samarbejdspartnere.

Det har medført et stadigt større antal henvendelser til os, om vi har mulighed for at hjælpe. I starten var vi tvunget til at takke nej, men med det stigende behov valgte vi at gå ud på markedet for at finde enten et andet bureau, vi kunne samarbejde med, eller direkte finde en kinesisk kyndig og ansætte vedkommende.

Det viste sig hurtigt, at et af de bureauer, vi tidligere har samarbejdet med, var ude i samme ærinde, fordi deres behov var magen til vores. Derfor aftalte vi at slå os sammen for at finde en kineser, der kan lave direkte oversættelser fra kinesisk til dansk.

Det lykkedes ret hurtigt, for der er faktisk flere dansktalende kinesere i Danmark, end vi på forhånd havde troet. Vores nye oversætter er en yngre kvinde, som har boet i Danmark i godt 5 år, efter at hun giftede sig med en dansker. Hun både taler og skriver perfekt dansk, så både vi og det andet bureau er rigtig godt hjulpet med hende. Hun er ansat hos os, og så betaler det andet bureau for hver opgave.