Spring til indhold

Realkreditlån og kassekreditter

Finansiering

De fleste bolighandler i dag foregår som kontanthandel, hvor køber lader sin bank forestå finansieringen. Typisk foregår det gennem et tilknyttet realkreditselskab, hvor der hjemtages 80% af købssummen.

Resten af købesummen evt. incl. udbetaling og omkostninger tilbydes som et forbrugslån i banken. Dette boliglån er naturligvis typisk højere forrentet end realkreditlån, da det sikkerhedsmæssigt er dårligere placeret i ejendommen.

Til sikkerhed for boliglånet oprettes der typisk et ejerpantebrev der lægges til sikkerhed i banken for boliglånet. Er der i forvejen et ejerpantebrev i ejendommen, kan man evt. overtage dette pantebrev. Man sparer herved omkostninger til oprettelse af nyt ejerpantebrev i stedet for at oprette en kassekredit.

Sælgerpantebrev

Sælgerpantebrev som efterfinansiering anvendes typisk, når handlen foregår som en Finansieret handel. Dette foregår i praksis ved, at sælger optager det nye realkreditlån i hans navn. I den forbindelse har realkreditinstituttet bevilget gældsovertagelse til køberen, som så overtager realkreditlånet i forbindelse med handlen.

Restkøbesummen evt incl udbetaling og omkostninger finansieres ved at køber udsteder et sælgerpantebrev til sælger. Som ejendomsmægleren næsten altid straks sælger videre for sælgeren. 

Renten på sælgerpantebrevet er som ved et banklån eller kassekredit højere end realkreditlånet, da den sikkerhedsmæssige placering i ejendommen er dårligere end realkreditlånet. Læs mere om online kredit på Kassekredit.nu, hvor du også finder udbydere af hurtige kassekreditter.

Renter og kurser

Langt de fleste boliglån der ydes via banken er variabelt forrentet, hvorved ydelsen kan falde eller stige. Vælges der et sælgerpantebrev, er den mest udbredte type med fast rente og afvikles efter annuitetsprincippet.

Dette vil sige, at bruttoydelsen er ens gennem hele løbetiden, dog er nettoydelsen svagt stigende, da det skattemæssige fradrag for renterne er faldende. Nogle sælgerpantebreve udstedes med variabel rente, der typisk forholder sig til Cibor-renten med et givent tillæg.

Disse afdrages typisk som serielån med knæk, hvilket vil sige at der eksempelvis afdrages 2% årligt af hovedstolen årligt i de første 5 år. Derefter sættes afdraget op de efterfølgende 5 år og så fremdeles, så lånet er helt tilbagebetalt efter eks. 20 år udbetalingskursen på et sælgerpantebrev er typisk tæt på 100. Lånet kan også typisk indfries til kurs 100, på boliglån anvender man som sådan ikke kurser, i princippet fungerer det ved udbetaling af det lånte beløb, altså kurs 100.

Hvilken type efterfinansiering skal man vælge?

Valg af efterfinansiering er for langt de fleste tilfælde givet på forhånd. Går du I banken, kan du være rimelig sikker på, at de vil udbyde dig deres online forbrugslån eller kviklån, og beder du ejendomsmægleren om hjælp, kan du være rimelig sikker på, at han vil foreslå sælgerpantebrevet. Ellers kan du spørge en advokat om hjælp, læs mere.

Om man vælger en samlet løsning via banken, eller lægger sine lån forskellige steder, kan der være både fordele og ulemper ved begge løsninger. Læs mere om lån på Låne-penge.nu, hvor du også finder lånefirmaer.