Spring til indhold

Miljøvenlig brandslukning

White Smoke Coming Out from a Building

Her siden begyndelsen af 2023 er der kommet nye love for CO2 udslip i nyt byggeri. Bygningsreglementet er blevet lavet om og alle nye bygninger, der har et etageareal på mere end 1000 m2, må ikke slippe mere end 12 kg CO2 per m2 per år over en periode på 50 år, hvilket anses for at være en bygnings gennemsnitlige levetid. De fleste nye bygninger kan sagtens leve op til disse krav. Men de nye regler forventes at blive strammere over de kommende år. Og om 2 år kommer kravene til at gælde for alle nye bygninger. Og det sætter jo nogle tanker i gang. Vi har jo et ønske om, at vi – her i Danmark – er foregangsland, når det handler om grøn omstilling og miljøbeskyttelse.

Vi kan gøre meget

Er der mere vi kan gøre, for at sikre mindre CO2-udslip? Det er jo det, der er den store synder og kilden til de voldsomme klimaforandringer, som vores klode oplever.

Ja, der er mange ting vi kan gøre – og som vi kan gøre endnu bedre. Jo, jo, vi har alle hørt om god isolering, så indeklimaet i bygningerne bliver bedre. Vi anvender ’energivinduer’. Vi bruger miljøvenlige og genbrugsmaterialer i byggeriet. Men vi kunne også lige tage og kigge lidt på nogle af de systemer, som bygningsreglementet kræver, at vi sætter op i nogle af bygningerne. Fx brandslukningssystemer. Der er jo krav om brandtrapper og brandalarmer.

Krav om brandsikring

Der er krav til forskellige typer bygninger. Og her kan vi faktisk gøre meget: Vi kan installere rumslukningsanlæg, der anvender Inergen til brandslukning.

Brandslukning med Inergen er nemlig den mest miljørigtige form for brandslukning. Det er den, fordi sådan et system baseres på Inergen, som er en meget miljøvenlig luftart. Den er godt nok kunstigt fremstillet, men den består af tre luftarter, som findes i atmosfæren. Der er derfor ikke nogen form for kemi involveret. (Inergen består af nitrogen, argon og kuldioxid) Inergen fungerer som en slags – lidt smart sagt: ildebrandsmorder: Den – luftarten – kvæler simpelthen ild. Det, der sker, når Inergen pumpes ud i et rum, er, at iltniveauet i det sænkes ned til et sted imellem 12% og 15%.

Når iltniveauet kommer så langt ned, kan ild ikke overleve – den vil dø. (Normalt ligger et rums iltniveau på lige under 21%). Derved kan et rumslukningsanlæg, der anvender Inergen, sikre et rum – faktisk allerede inden en ildebrand opstår. Og: Jo færre ildebrande, jo mindre CO2-udslip! (Vi kan næsten sige, at Inergen også genanvender CO2 – netop fordi luftarten også indeholder CO2!)

En meget sikker løsning

Brandslukning med Inergen er derfor både sikker og miljøvenlig. Og det er da også grunden til at mange institutioner – fx skoler, biblioteker, plejehjem og hospitaler får installeret den slags rumslukningsanlæg. Men det sker dog ikke kun af miljøhensyn. Rumslukningsanlæg, der bruger Inergen er nemlig helt ufarlige for mennesker. Luftarten skader ikke mennesker, der opholder sig i et rum, hvor den eventuelt pumpes ud.

Det vil derfor være logisk, at, når du nu skal til at bygge det der kontorhus, du taler med en ekspert i brandslukning og rumslukningsanlæg om denne form for brandslukningssystem.